Welkom


Beroepspraktijkvorming:


Elektrische Bedrijfsinstallaties


Docent/Mentor  L.J.W.M. Meijer   BEng


Geschikt voor deelnemers die niet meer naar school (roc) willen of kunnen.

Deelnemers die in de praktijk te weinig elektrotechnische kennis bezitten om goed te kunnen functioneren binnen een bedrijf, bijvoorbeeld:

werktuigbouwkundig/mechanisch geschoolde mensen, die werkzaam zijn bij een technische dienst van een bedrijf.

werkzaam in de buitendienst van een bedrijf voor het plaatsen van machines, motoren en aansluitkasten, en tevens het onderhouden van deze apparatuur.


Systeem van opleiden

Begeleiding en bespreking leerstof op de werkplek. 

Afhankelijk van bestaande kennis instromen op theorie niveau 1, 2, 3 of 4.

Afhankelijk van de deelnemer zal er minimaal per 4 weken contact zijn tussen deelnemer en docent.

De opleidingsduur is afhankelijk van de deelnemer, over het algemeen zal de opleiding er als volgt uit kunnen  
zien:       
 Niveau 1 t/m 4.

Het praktijkdeel niveau 2 kan na de theorie niveau 1 uitgevoerd worden.

Voor het verkrijgen van een certificaat dient men voor alle onderdelen examen te doen, dit geldt ook voor voor het praktijkdeel.

Na deze opleiding bent u in staat om complexe storingen in besturingsinstallaties op te lossen.